Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Här kommer finns två (2) alternativ:

-  I. Fotoalbum kring Erik Axel Karlfeldts liv och
- II. Fotoalbum från Karlfeldtsamfundets Sommar-/ och Vintermöten m.m.


I. Fotoalbum kring Erik Axel Karlfeldts liv
På Årsmötet i Uppsala 2013 presenterade Hans Barenthein tio (10) fotoalbum med bilder som har direkt anknytning till Karlfeldt. Albumen med bilder ligger i det s.k. molnet. För att komma dit, klicka på länken:

Karlfeldtalbum

Då får Du upp ett antal Album med anknytning till Erik Axel Karlfeldts liv.

Information hur Du hittar i Fotoalbumen:
I menyraden alldeles ovanför bilderna ser Du tre (3) menyer:
Fotostream, Sets, och Favorites

Den meny som benämnes "Sets" är detsamma som Album.
Texten vid vart Album visar vad Albumet handlar om.
Klicka på det Album Du önskar öppna.

Önskar Du återvämnda till sidan med alla Album:
1. Önskar Du efter att ha tittat på bilderna i ett Album återvända till sidan där Du har överblick över samliga Album gör Du följande:
- Klicka på "View all sets" som visas till vänster alldeles ovanför bilderna på vart Album (Set).

Varje bild kan naturligtvis förstoras genom att Du klickar på bilden ifråga.
2. Skulle Du ha gjort det och önskar återvända till sidan där Du har överblick över samliga Album gör Du följande:
-  Backa tillbaka till föregående sida. Det brukar finnas en pil i översta menyn där du kan klicka tillbaka till en föregående sida och när Du kommit till föregående sida:
- Klicka på "View all sets" som visas till vänster alldeles ovanför bilderna på vart Album (Set) så kommer sidan med alla Album åter upp.

Ytterligare bilder kommer att läggas in efterhand.


II. Fotoalbum från Karlfeldtsamfundets Sommar-/ Vintermöten m.m.
Dessa bilder kommer framöver att kunna nås av Karlfeldtsamfundets medlemmar efter inloggning med "Användarnamn" och "Lösenord".

1. Inloggningen kommer att ske i kolumnen upp till vänster där det står "Bild-login" alldeles under "färgbilden med bokhyllan med böcker".
2. Där skriver Du in det "Användarnamn " och det "Lösenord" Du fått via Karlfeldtsamfundet.
3. Innan Du går vidare kan Du en gång för alla klicka i den lilla rutan under de "gula raderna" där det står "Kom ihåg mig".
    Då behöver du inte skriva in "Användarnamn" och "Lösenord" nästa gång du vill titta på bilderna.
4. Klicka nu på "Logga in" som står alldeles under "Kom ihåg mig".
5. Tittar Du nu i vänsterkolumnen så hittar Du "Länk till Fotoalbum". Klicka på den. 

Fotoalbumen öppnas sedan och hanteras på samma sätt som beskrivits ovan under punkt I.

NÄSTA GÅNG DU VILL KOMMA TILL  FOTOALBUM från Sommar-/ Vintermöten, gör så här:
1. Under huvudrubriken "Biblioteket" på Startsidan klickar Du på "Fotoalbum"
2. Klicka i vänsterkolumnen på "Logga in" som står alldeles under "Kom ihåg mig".
5. Tittar Du nu åter i vänsterkolumnen lite längre ner, så hittar Du "Länk till Fotoalbum" 
6. Klick på "Länk till Fotoalbum" och Du kommer nu in till alla Årsmötes- och Vintermötesalbumen m.m.