Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Fritt citerat ur Erik Axel Karlfeldt – Inspelningar av hans verk, Kurt G. Trägårdh,

Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 21, 1989:

"Chefredaktören och författaren Karl Johan Rådström föreslog i början av 1930 Sveriges författareförening att man skulle starta en intalning på grammofonplattor av svensk dikt, där författarna själva läste sina dikter. Detta förslag mottogs med spontan förståelse

.......

Uppdraget gick till den franska firman Pathé Frère som valde biografen Flamman vid Hornsgatan på Söder i Stockholm som inspelningslokal. Lokalen låg efter dåtida Stockholmbegrepp lite avsides – detta var före Västerbrons tillkomst – man var mån om att få en lokal fri från störningar av trafik och buller.

Heidenstam var den förste som skulle börja läsa den 11 juni 1930. Men man hade knappt hunnit
sätta igång förrän ett väldigt dån hördes som skakade hela huset. Teknikerna fick byta vax och
Heidenstam fick börja från början igen. Innan man funnit orsaken kom ett andra och tredje dån
mitt i andra och tredje vaxet. Förklaringen: Samma dag hade man påbörjat sprängningar på tomten
intill. Stockholms mest störningsfria lokal enligt producenternas beräkningar hade förvandlats till
den mest olämpliga av alla. Genom att bjuda bergsprängarna på frikostigt tilltagna pilsnerraster
lyckades man genomföra inspelningarna. Inalles gjordes 46 intalningar av 20 författare under den här
inspelningsveckan i juni 1930.
 
Karlfeldt 1930 läser sina dikter

Karlfeldt var med sista inspelningsdagen.
Han läste med samma trygga lugn som alltid.
.........
Han kom med sina diktböcker under armen och sade helt enkelt:
"Vad skall vi nu ta?"
 

Och så blev det Elie Himmelsfärd, Höstpsalm, I Juda städer, Sub luna och Träslottet (Pathé 45817, 45818)."

Samma år, 1930, gjorde Karlfeldt på Norstedts litteraturskiva Polyphon KS 6018 en intalning av
Epistel till Zabbacus och I passionsveckan."

(Karlfeldt avled den 8 april 1931
Se Biografiska data i korthet och Karin Boye efter Karlfeldts död.)

 

 
Lars Anders Johansson sjunger ”Adrian Brushane”

Lars Anders Johansson sjunger ”Gamle drängen”

Evert Taube sjunger ”Svarta Rudolf” (tidigt 1920-tal)Elie Himmelsfärd


Träslottet


I Juda städer


I passionsveckan


Epistel till Sabbacus


Sub luna


Höstpsalm


Diktuppläsningarna är hämtade från Karlfeldtsamfundets Årsutgåva Nr 33 från 2001 med titeln Jag är en sjungandes röst. Inspelningarna gjordes 1930.

FÖRTECKNING ÖVER INSPELNINGAR
Erik Axel Karlfeldt läser egna dikter (1930)
Här finner Du en förteckning av de inspelningar som gjorts där Karlfeldt läser några av sina egna dikter. Erik Axel Karlfeldts röst finns inspelad på grammofon och överförd till kassett och CD.

Inspelningar på skivbolaget Pathé 45817, 45818.
År 1930. Karlfeldt läser följande dikter:
• Elie Himmelsfärd ur diktsamlingen Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim
• I Juda städer ur diktsamlingen Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim
• Träslottet ur diktsamlingen Flora och Pomona
• Sub luna ur diktsamlingen Hösthorn
• Höstpsalm ur diktsamlingen Hösthorn

Inspelningar på skivbolaget Polyphon KS 6018
År 1930. Karlfeldt läser dikterna:
• Epistel till Sabbacus ur diktsamlingen Flora och Pomona
• I passionsveckan ur diktsamlingen Flora och Pomona

Överföring till kassettband
Karlfeldtsamfundet gav år 1987 ut ett kassettband baserat på grammofoninspelningarna ovan från 1930 (samtliga på Pathé 45817, 45818 med undantag av I passionsveckan, Polyphon KS 6018): Dikter av Erik Axel Karlfeldt i ord och ton (Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 18, 1987).
Karlfeldt läser dikterna:
• Elie Himmelsfärd ur diktsamlingen Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim
• Träslottet ur diktsamlingen Flora och Pomona
• I passionsveckan ur diktsamlingen Flora och Pomona
• Sub luna ur diktsamlingen Hösthorn
• Höstpsalm ur diktsamlingen Hösthorn

Överföring till CD
Karlfeldtsamfundet gav år 2001 ut en CD baserad på grammofoninspelningarna från 1930. Inspelningarna är således desamma som visats ovan från 1930.

Radioprogram
Sveriges Radio har inspelningar där Erik Axel Karlfeldt läser urval av sina dikter. Ett exempel är Genom gökskog och näktergalsland – resa i Karlfeldts värld (1 mars 1963). Karlfeldt läser Elie Himmelsfärd och Träslottet. Därtill sjunger Erik Saedén några av Karlfeldts dikter.

Hur gjordes inspelningar 1930?
En historiskt intressant berättelse över hur man 1930 gjorde grammofoninpelningarna med bl.a. Karlfeldt hittar Du här.