Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Ledamot av Nobelkommittén

Karlfeldt var ledamot av Nobelkommittén 1907-1931

Utdrag ur Svenska Akademiens hemsida:
"Till sin hjälp i Nobelarbetet har Svenska Akademien en Nobelkommitté, som består av 4–5 akademiledamöter valda för tre år i taget. Kommitténs uppgift är att förbereda prisdiskussionerna i Akademien genom att registrera, sammanställa och presentera inkomna förslag, vidare att ombesörja utredningar av olika slag och slutligen att avge rekommendationer till Akademien inför prisbeslutet."
För ytterligare information se länken:
www.svenskaakademien.se/nobelpriset_i_litteratur/nobel_priset_i_litteratur/hur_nobelpristagare_i_litteratur_utses