Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Vald till Ständig Sekreterare

Karlfeldt ständig Sekreterare i 18 år

Den 14 november 1912 utsågs Karlfeldt till Svenska Akademiens ständige sekreterare.

eak 1924 vid akademibordet

Citerat ur Svenska Akademiens historia:

"Wirsén efterträddes av Erik Axel Karlfeldt, vars sekreterartid (1913-31) innebar en uppryckning och modernisering. Akademien öppnades för den nya tidens författare, och den första kvinnliga ledamoten invaldes."

(Den första kvinnliga ledamoten var Selma Lagerlöf.)

Karlfeldt tillträdde posten den 1 januari 1913 och kvarstod till sin död 8 april, 1931.

Där du skrider, min kusin,
blank och fin,
hög i min,
som i suset av blågula fanor,
syns du mig på alla sätt
värdig av din gamla ätt,
dina lysande kyrkovärdsanor.
Håll dig rak,
gör din sak,
sakta mak,
trampa värdigt på mattlagda tiljor

Ur Till en sekreterare, Diktsamlingen Flora och Bellona

Se även Anders Y Pers tolkar och belyser dikten Till en sekreterare.