Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
Den 27 maj kl 16.30 invigs Karlfeldtsparken på Kungsholmen i Stockholm med bandklippning, tal och uppsättning av den nya namnskylten av stadsdelsnämndsordförande Tina Gahsemi.

På Kungliga Biblioteket i Stockholm ges den 3 juni kl. 17.30 programmet Karlfeldt – humorist och grubblare? En litet annorlunda bild av jubilaren. Gunnar Birgegård läser valda dikter och Ola Nordenfors, docent i litteratur, berättar. Föredraget har tidigare getts på Stadbiblioteket i Uppsala.

Kungaparet besökte Sångs

Kung Carl XVI Gustaf firar som bekant 40 år på tronen med en Eriksgata och besöker Sveriges samtliga län. Den 10 september 2013 besökte kungaparet Dalarnas län. Besöket inkluderade bl.a besök i Avesta och på Sångs i Sjugare. Gunbritt och Bo Berggren tog emot kungaparet i Sjugare by och bjöd in till en visning av den vackra Karlfeldtsgården.

Tävlingen om Ungdomens Karlfeldtpris för 2013 har avgjorts. Syftet bakom priset är att litterärt intresserade ungdomar skall stimuleras att läsa Karlfeldts diktning och formulera några tankar kring hans diktning i en uppsats.

Karlfeldtsamfundets kombinerade Års- och Sommarmöte 2013
ägde rum i Uppsala 9-11 augusti.

Vi startade enligt tradition på fredag kväll och avslutade på söndag förmiddag.

Programmet kan Du läsa om på Års- och Sommar mötet 2013 (som naturligtvis också går att hitta under rubriken "Karlfeldtsamfundet" och underrubriken "Samfundets medlemsmöten").
Odd Zschiedrich, kansliansvarig på Svenska Akademien, höll ett högeligen uppskattat föredrag under Karlfeldtsamfundets Vintermöte den 2 februari 2013 i Börssalen i Stockholm. Odd hade valt "Att vara ständig för hundra år sedan - om Erik Axel Karlfeldt och uppgiften som ständig sekreterare" som titel på sitt föredrag. Vi är glada att vi nu fått möjllighet att lägga in föredraget i sin helhet på vår hemsida. Klicka här!
Också i år deltog Karlfeldtsamfundet med en monter på Bokmässan i Göteborg.
Många visade intresse och vi fick ett försvarligt antal nya medlemmar.
Vi sålde också böcker, CD och vykort.

Var skulle vi väl fira 150 årsjubileum av Erik Axel Karlfeldts födelse om inte i Dalarna? Karlfeldtsamfundets sommarmöte går av stapeln den 18-20 juli i Leksand och Folkare.

Det blir ytterligare visningar av jubileumsutställningen om Erik Axel Karlfeldt på Kungliga Biblioteket. Den 3 juni kl. 17.00 samt den 10 juni kl. 12.00 kommer Ingrid Svensson, förste bibliotekarie på KB, att presentera utställningen. Intresserade går in i KB och samlas nere vid utställningsytan.

"Jag är så glad att jag fått leva" är namnet på minnesutställningen över Erik Axel Karlfeldt på Dalarnas museum i Falun med vernissage lördagen den 17 maj kl. 13.00.Utställningen pågår t.o.m. 26 oktober 2014.

Karlfeldtsamfundets priskommitté har till mottagare av Karlfeldtpriset 2014 utsett Olle Persson, en av Sveriges mest efterfrågade svenska opera- och konsertsångare.

Hemsidan - Senaste nytt

Det ni nu ser är Karlfeldtsamfundets hemsida (3:e generationen), presenterad i sitt embryo hösten 2012. 
Ett omfattande arbete har lagts på att hemsidan skall innehålla såväl
- aktuella nyheter som
- information som äger giltighet över tiden.

Bokmässan i Göteborg ägde i år rum torsdagen den 26 september t.o.m söndagen den 29 september. Också i år var Karlfeldtsamfundet representerat på Bokmässan med en monter (med nr. B10:74) och presentationer på den s.k. DELS-scenen.

På Årsmötet i Uppsala presenterade Hans Barenthein tio (10) fotoalbum med bilder som har direkt anknytning till Karlfeldt.

Tag tillfället att då och då gå in på "Sagt och skrivet om Karlfeldt" under menyn "Biblioteket".
Där finns en räcka intressanta artiklar och föredrag.

Årsboken 2012

KARLFELDT I SIN TID  
Årsboken 2012, den 44:e i Karlfeldtsamfundets skriftserie, har nått våra medlemmar.
Boken innehåller nio uppsatser om Karlfeldt och hans omvärld. 
Uppsatserna skildrar den tid och den värld Karlfeldt levde i och påverkades av
och boken spänner över ett intressant och brett spektrum.