Leif Zerns introduktion till Ransätersbygden

Som ransätersbo under allt längre perioder av året har jag ofta anledning att förvånas över hur okänt Ransäter är hos personer som annars vet det mesta om Värmland. En förklaring är naturligtvis att Ransäter lever i skuggan av Sunne och Frykensjöarna, Selma Lagerlöfs landskap. På parkeringsplatsen utanför Mårbacka trängs bussarna med turister från hela världen. De skulle bara behöva vända ett par mil österut, över Ransätershöjden och ner i Klarälvsdalen, för att hamna i ett minst lika givande kulturlandskap, säkert inte med samma höga kändisfaktor men med minnen av ett stort antal personligheter som satt lika djupa spår i vår nationella historia.

Sommarmöte i Ransäter 10-12 augusti

I år går färden till Värmland igen. Det är tio år sedan sist. Vi ska besöka trakten kring Geijersgården i Ransäter och bli inspirerade av alla storheter inom svenska litteraturen som har andats luften där omkring. Ända från 1600-talet finns förgreningar så att man kan säga att alla i Värmland är släkt. Geijer förstås och så Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding, Anna Maria Lenngren, Esaias Tegnér, Agnes von Krusenstjerna, Fredrik ­August Dahlgren "Fredrek på Rannsätt" och Lotten Dahlgren.

Arne Eriksson in memoriam

Karlfeldtsamfundets tidigare styrelseledamot Arne Eriksson har gått ut tiden. Han var född 1929 i Krylbo, tog ingenjörs­examen 1950 och hade sina yrkesverksamma år i Stockholm som byrådirektör vid Byggnadsstyrelsen och intendent, senare ­direktör, vid AB Svenska Bostäder. Genom hela livet odlade han intresset för litteratur och särskilt Karlfeldts lyrik.

Inför jubileumsåret 2014

År 2014 är det 150 år sedan Erik Axel Karlfeldt föddes. Detta bör och skall Samfundet uppmärksamma på ett särskilt sätt. En begynnelse på planeringen av jubileumsfirandet skedde redan vid förra årets sommarmöte, då den avslutande söndagen bl.a. ägnades åt en timmas "brainstorming" i Sångs. Mötesdeltagarna utvecklade stor kreativitet, och förslagen som framkom sammanfattades av Samfundets sekreterare att vidareföra till styrelsen.

Omarbetning av www.karlfeldt.org

Samfundets Hemsida har fått en sådan omfattning att den har vuxit ur sin kostym. Det i sin tur har medfört att uppladdning av ny information stöter på problem. Av den anledningen är hem­­sidan under omarbetning så att den kan läggas upp i det s.k. molnet, något som skapar stor flexibilitet också inför framtiden.