Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Odd Zschiedrich ny ordförande för Karlfeldtsamfundet

Vid Karlfeldtsamfundets årsmöte på Biskops-Arnö i augusti valdes Odd Zschiedrich, f.d. kansliansvarig vid Svenska Akademien, till ny ordförande för samfundet. Han efterträder Claes-Bertil Ytterberg, som innehaft uppdraget sedan 2008. 

ZschiedrichOdd Zschiedrich är född 1948 i Halmstad och bosatt i Stockholm. Han är sedan 2015 ceremonimästare vid Kungliga slottet, där han tidigare var kammarherre under flera år. Under perioden 2003-2017 var han kansliansvarig vid Svenska Akademien och de sista åren där även verksamhetsansvarig vid Akademiens Nobelbibliotek.

Från början är han ämneslärare i svenska, religionskunskap och historia och arbetade under många år framförallt på högstadiet och inom KomVux.  Han blev så småningom skolledare och arbetade som studierektor, rektor och skolchef i ett par kommuner. 1995 utnämndes han till slottschef i Kalmar, en anställning han innehade i åtta år, bland annat under jubileumsåret 1997, då Kalmarunionen fyllde 600 år.

Odd sitter med i Smålands Akademi på stol 13 sedan 2004. Han var med om att vinna 50 000 kronor i SVT:s Kvitt eller Dubbelt 1989 i ämnet Svenska Akademien. Kultur och resor står högt på intresselistan men närmast hjärtat ligger de fem barnen och de sex barnbarnen, som är spridda över landet.