Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Ny Karlfeldt-inläsning på Litteraturbanken

LitteraturbankenLitteraturbanken.se har lagt upp några nya diktinläsningar av skådespelaren Henric Holmberg, bl. a. Karlfeldts ”Första minnet”. Litteraturbanken är en ideell förening. Medlemmarna är Kungl. biblioteket, Kungl. Vitterhetsakademien, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska Akademien, Svenska litteratursällskapet i Finland och Svenska Vitterhetssamfundet. Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet. Allting är fritt tillgängligt.

Hör Henric Holmberg läsa Karlfeldts ”Första minnet”.