Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Uppsatstävlingen ”Ungdomens Karlfeldtpris” 2018

Karlfeldtsamfundet utlyser en tävling om bästa uppsats om Erik Axel Karlfeldt. Prissumman uppgår till totalt 10.000 kronor. Tävlingen år öppen för dig som är född 1998 eller senare. Vi behöver få din uppsats senast den 15 juni 2018 för att du ska kunna vara med i tävlingen.

Ungdomens Karlfeldtpris är instiftat av Karlfeldtsamfundet som en hedersbevisning för skaldens döttrar Anna Karlfeldt-Larsson och Ulla Barenthein. Uppsatsen ska handla om Erik Axel Karlfeldt och ha huvudsakligt fokus på hans diktning. Hans liv och verksamhet kan också behandlas där det passar in i sammanhanget. Biografiska data om Erik Axel Karlfeldt kan du hämta på Karlfeldtsamfundets hemsida www.karlfeldt.org. Uppsatsen ska ha ett omfång om minst tvåtusen (2000) ord, direkta citat oräknade.

Uppsatsen bedöms av en jury som tillsätts av Karlfeldtsamfundets styrelse. Prissumman uppgår totalt till 10.000 kronor, varav det vinnande bidraget erhåller 5.000 kronor.  Andrapristagaren erhåller 3.000 kronor och resterande belopp kan fördelas mellan högst fyra pristagare. Juryn fastställer pristagare och prissumma och beslutar också om ev. delning av priset.

Amanda AnnaDin uppsats skickar du till Karlfeldtsamfundets ordförande, dels i papperskopia:
Claes-Bertil Ytterberg, Ankargatan 10, 5 tr, 723 48 Västerås

dels som e-post: andersback42(a)gmail.com

Pristagare presenteras i samband med Karlfeldtsamfundets Års/Sommarmöte 2018 som äger rum 10-12 augusti 2018.
Hör gärna av dig till ordföranden via e-postadressen ovan, om det är något du vill fråga om.
Lycka till!

Bilden: Amanda Rydelius (t.v.) och Anna Norrby tilldelades första respe­ktive andra pris i årets upplaga av Ungdomens Karlfeldtpris.