Års- och sommarmöte 2017 i Tällberg

Sommarmötet 2017 kommer att äga rum i Tällberg den 11-13 augusti, så boka redan nu in detta datum i kalendern. Mera information om program och anmälan kommer i nästa nummer av Karlfeldtbladet och snarast möjligt här på hemsidan.