Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Litteraturens Hus i Dalarna bildat

Ett nytt initiativ för litteratur med anknytning till och rötter i Dalarna har tagits genom bildandet av Litteraturens Hus i Dalarna. Premiär var det lördagen den 12 november på högskolan i Falun med ett gediget program, där bl.a. Stina Oscarsson ­föreläste om "Litteraturens betydelse idag" och Anna Swärd från Karlstad universitet talade om "Shake­speare 400 år."

Flera av de litterära sällskapen i Dalarna – Dan Anderssonsällskapt, Werner Aspenströmsällskapet, Wallinsamfundet, Selma Lagerlöfsällskapet, Martin Koch-sällskapet och Nils Parlings vänner – var också närvarande med broschyrer och presentationer. Givetvis var också Karlfeldtsamfundet representerat genom Inger och Anders Back och Gunbritt Berggren. Möjligt är att denna start kan utgöra embryot för ett fördjupat samarbete mellan de olika sällskapen.

Claes-Bertil Ytterberg