Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Uppsatspris utökas till universitetsstuderande

2016 var inte något gott år för Ugdomens Karlfeldtpris, uppsatstävlingen som riktar sig till gymnasister; inga bidrag kom in till den väntande juryn. Styrelsen har därför beslutat att utvidga ungdomens uppsatspris att nästa år även gälla för studenter vid universitet. 

Karlfeldtsamfundet utlyser alltså en uppsatstävling för uppsatsskribenter på B- och C-nivå inom litteraturvetenskap eller angränsande ämnen. Uppsatsen ska behandla Erik Axel Karlfeldts diktning och författarskap. Prissumman är 15 000 kr. Sista inlämningsdatum för uppsatsen är 15 juni 2017.

Uppsats ska skickas till Karlfeldtsamfundets ordförande, dels i papperskopia:

Claes-Bertil Ytterberg
Ankargatan 10, 5 tr.
723 48 Västerås

dels som e-post: andersback42(a)gmail.com

Vid eventuella frågor, kontakta gärna ordföranden via ovanstående e-postadress.