Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldts ”Nattyxne” i SvD-understreckare

Erik Axel Karlfeldt stod i centrum i midsommaraftonens understreckare i Svenska Dagbladet. Inger Ingmanson, kemist, biolog och författare, skrev om nattviolen eller nattyxne, Platanthera bifolia, som doftar i midsommarnatten.

nattviol”Liksom på måfå står nattyxnet utspridd i skogsängens lite fuktiga gräs, rak och rank och med ett ax av vita blommor som kan föra tankarna till en ren och ljuv oskuld, men faktum är att få växter är så förknippade med erotik och frodig könsmagi som nattyxne. Det tog Erik Axel Karlfeldt fasta på. "Över dig, yxne, älskogsört, / susade Veneris flyende skört" skriver han i dikten "Nattyxne" (1906), som från början till slut är erotiskt laddad med mångtusenårig symbolik i förening med nordisk sommarnatt, parat med uråldrig och nästan brutal sexualsymbolik" skriver Ingmanson. 

Nils Uthorn som studerat Karlfeldts verskonst upptäckte ett tydligt samband mellan dikten och Sandro Botticellis målning "Venus födelse" och det är säkert ingen slump. ­Tavlan är välkänd och 1901 var Karlfeldt i Florens där han såg tavlan på Uffizierna. 

Här kan du läsa hela artikeln: http://www.svd.se/blomstrande-begar-i-midsommarnatten