Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Välkommen att tävla om Ungdomens Karlfeldtpris

Karlfeldtsamfundet utlyser en tävling om bästa uppsats om Erik Axel Karlfeldt. Tävlingen år öppen för dig som är född 1996 eller senare. Vi behöver få din uppsats senast den 15 juni 2016 för att du ska kunna vara med i tävlingen.

Prissumman uppgår totalt till 10 000 kronor, varav det vinnande bidraget erhåller 5 000 kronor. Andrapristagaren erhåller 3 000 kronor och resterande belopp kan fördelas mellan högst fyra pristagare. Uppsatsen ska handla om Erik Axel Karlfeldt och ha huvudsakligt fokus på hans diktning. Hans liv och verksamhet kan också behandlas där det passar in i sammanhanget. Biografiska data om Erik Axel Karlfeldt kan du hämta på Karlfeldtsamfundets hemsida www.karlfeldt.org. Uppsatsen ska ha ett omfång om minst tvåtusen (2000) ord, direkta citat oräknade. Den bedöms av en jury som tillsätts av Karlfeldtsamfundets styrelse. Juryn fastställer pristagare och prissumma och beslutar också om ev. delning av priset.

Din uppsats skickar du till Karlfeldtsamfundets ordförande, dels i papperskopia:

Claes-Bertil Ytterberg
Ankargatan 10, 5 tr.
723 48 Västerås

dels som e-post: andersback42(a)gmail.com

Ungdomens Karlfeldtpris är instiftat av Karlfeldtsamfundet som en hedersbevisning för skaldens döttrar Anna Karlfeldt-Larsson och Ulla Barenthein. Pristagare presenteras i samband med Karlfeldtsamfundets Års/Sommarmöte 2016 som äger rum 12-14 augusti 2016 i Falun.

Hör gärna av dig till ordföranden via e-postadressen ovan, om det är något du vill fråga om. 
Lycka till!