Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldt-bok ges ut på urdu

Karlfeldtsamfundets årsbok 2009, Vägen till Nobelpriset, har översatts till urdu i Pakistan och presenterades vid en ceremoni i Lahore i oktober. Boken har getts ut av ord­föranden i Pakistans Academy of Letters, Fahkar Zaman, och översättaren, Muhammad Asim Butt, presenterar den på följande sätt:

Karlfeldt på urdu"Why Erik Axel Karlfeldt's poetry into Urdu? Sweden and Pakistan have enjoyed close relation­ship over the last many decades. This mutual love is time tested and has strengthened gradually. The translation of this iconic poet Karlfeldt into Urdu is an attempt to promote and consolidate literary and cultural ties between the two countries. This book will be a source of inspiration for the poets of Pakistan because it is predominantly the poetry of peace, love and humanism. Karlfeldt has a masterly command on diction, metaphors and similes. Karlfeldt is a poet of nature, whose words profuse fragrance of flowers and mirror idyllic lakes, bewitching snow clad mountains and fascinating birds. We are sure that the sublime aroma of the poetry of this great Swedish poet will spread into the nook and corner of Pakistan. Undoubtedly, the credit of introducing this book in Pakistan goes to Mr. Fakhar Zaman, who himself is a great friend of Sweden." 

Fakhar Zaman säger i sitt förord till boken bl.a: "Karlfeldt was a poet par excellence and his poetry exudes the freshness of imagery reflected in its fullest profundity in the fragrance of flowers, beauty of lush green meadows, pristine waterfalls, idyllic vistas, glistening snow, rustle of the yellow autumn leaves and the swaying pine trees. It is nature through and through embedded in his each word." 

Boken har tryckts genom Pakistan National Book Foundation. Karlfeldtsamfundet och alla Karlfeldtläsare i Sverige kan bara uttrycka sin tacksamhet och sin glädje över att "vår" skald kan vara "mångas" diktare och uppskattas av poesiälskare i andra kulturer. Vi noterar att det inte minst är Karlfeldts bilder av och inlevelse i den svenska naturen som fascinerar utländska läsare.

Se även: www.thenews.com.pk/print/70123-swedish-nobel-laureates-poetry-translated-into-urdu

Christer Åsberg
Foto: Lars Östlund