Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

DVD om Sångs samfundets årsutgåva 2015

Fridolins lustgård. Berättelsen om Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare är ett filmprojekt med Hans Baren­thein som initiativtagare. Denna unika dokumentation av gården och trädgården, med rikliga exempel på Karlfeldts dikter, kommer att spridas till samfundets medlemmar i form av en DVD med texthäfte.

Karlfeldtsamfundets Årsbok2015I filmen medverkar, förutom Hans, även Gunbritt Berggren och Lars Hjertner (som bl.a. läser ur dikten "Den sena lustgården", som du finner på baksidan av Karlfeldtbladet nr 1/2015). Dess­utom kommer som bonus Dalarnas museums vackra bok från jubileumsutställningen 2014, Jag är så glad att jag fått leva, tillägnad Erik Axel Karlfeldt. Vi i skriftkommittén gläder oss över Karlfeldtårets rika skörd. Enligt planerna kommer texter från Sigtunasymposiet att bli årsboken för 2016.

Eva-Britta Ståhl