Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Stina Otterberg ny i Karlfeldtsamfundets styrelse

Litteraturvetaren och författaren Stina Otterberg valdes vid årsmötet i Vadstena in som ledamot i Karlfeldtsamfundets styrelse. Hennes essäbok om Erik Axel Karlfeldt Älska, dricka, sjunga, leva, dö var samfundets årsbok jubileumsåret 2014, då det var 150 år sedan Karlfeldt föddes. 

Stina OtterbergStina Otterberg föddes i Stockholm 1972. Hon är verksam som kritiker i främst Dagens Nyheter och i tidskrifter som Respons, samt som föreläsare i olika sammanhang. Hon är jurymedlem för DN:s kritikerpris och ingår 2014 i Augustjuryn för skönlitteratur. Stina Otterberg disputerade med den uppmärksammade avhandlingen Klädd i sitt språk. Kritikern Olof Lagercrantz. Den valdes ut till en av årets bästa böcker av Svenska Dagbladet och tilldelades också Svenska Humanistiska förbundets pris 2011 med motiveringen att den "fullföljer en folkbildningstradition som ger många läsare glädje och väsentlig kunskap" samt "förenar ett angeläget ämne och hög vetenskaplig kvalitet med elegant och lättbegriplig framställning." Till Olof Lagercrantz hundraårsdag i mars 2011 gav Stina Otterberg tillsammans med Richard Lagercrantz ut ett urval ur Olof Lagercrantz dagböcker: Vid sidan av. Möten med författare från fyrtiotal till sjuttiotal. Stina Otterberg har också examen från Journalisthögskolan och undervisar i kritiskt skrivande inom ämnet litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.