Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldt digitalt i Litteraturbanken

Erik Axel Karlfeldt och Gustaf Fröding är juni månads diktare i Litteraturbanken. Litteraturbanken.se är en fri kulturhistorisk och litterär resurs för forskning, undervisning och folkbildning. Huvuduppgiften är att samla in och digitalisera skönlitteratur och viktigare humaniora samt tillgängliggöra materialet på sådant sätt att det blir möjligt för användare att arbeta med det. Den är till för alla: forskare, lärare, studerande och litterärt allmänintresserade. 

På Litteraturbanken kan man läsa och söka i texter, ladda ner och skriva ut pdf-filer och se faksimilbilder av böcker och manuskript som annars kan vara svårtillgängliga – för att bara ta två exempel, Stagnelius efterlämnade manuskript som förvaras vid Stifts- och gymnasiebiblioteket i Kalmar, eller Almqvistfragmentet "Gudahataren", som endast finns bevarat i ett enda exemplar, på Kungl. biblioteket.

Av Erik Axel Karlfeldt finns nu följande verk på Litteraturbanken.se:
– Flora och Bellona
– Flora och Pomona
– Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim
– Fridolins visor och andra dikter
– Hösthorn
– Zorn. Minnesord den 22 augusti 1921

Litteraturbanken erbjuder också vederhäftiga översikter och presentationer över olika författarskap och ämnesområden. Målet är att utveckla Litteraturbanken till en webbplats som rymmer det viktigaste inom svensk litteratur. Vi utökar kontinuerligt materialet; nya texter tillkommer i stort sett varje månad. Vill du ha Litteraturbankens nyhetsbrev? Sänd ett tomt mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så får du information om våra uppdateringar framöver.

Litteraturbanken – bakgrund
Den ursprungliga idén till Litteraturbanken kom från författaren Sven Lindqvist som vid sina många och långväga resor ofta saknade tillgång till den svenska litteraturen. I april 2002 anordnade Svenska Akademien ett seminarium om elektronisk lagring av litterära verk för att diskutera frågan vidare. På seminariet deltog representanter från Kungl. biblioteket, Nobelbiblioteket, Riksbankens Jubileumsfond, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författareförbund. Det visade sig råda stor enighet om att en "litteraturbank" skulle vara önskvärd. Akademien uppdrog åt professor Johan Svedjedal, Uppsala universitet, att göra en utredning i frågan (hämta utredningen i pdf-format genom att klicka här). Efter utredningen ställdes en ansökan till Riksbankens Jubileumsfond, som finansierade ett tvåårigt pilotprojekt under åren 2004–2005 (hämta ansökan i pdf-format här). Under 2006 ombildades Litteraturbanken till en ideell förening. Medlemmarna är Kungl. biblioteket, Kungl. Vitterhetsakademien, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska Akademien, Svenska litteratursällskapet i Finland och Svenska Vitterhetssamfundet. Verksamheten har sedan dess bekostats av Svenska Akademien och, från 2009, Kungl. Vitterhetsakademien. Kungl. biblioteket och Svenska Vitterhetssamfundet har stöttat verksamheten genom tilldelning av resurser och material.