Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Extra visningar av KB-utställningen 3 och 10 juni

Det blir ytterligare visningar av jubileumsutställningen om Erik Axel Karlfeldt på Kungliga Biblioteket. Den 3 juni kl. 17.00 samt den 10 juni kl. 12.00 kommer Ingrid Svensson, förste bibliotekarie på KB, att presentera utställningen. Intresserade går in i KB och samlas nere vid utställningsytan.
Den 3 juni kl. 17.30 framförs även programmet "Karlfeldt – humorist och grubblare? – En annorlunda bild av jubilaren" med Ola Nordenfors och Gunnar Birgegård. Perfekt att kombinera med visningen kl. 17.00!
http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2014/Karlfeldt-pa-KB/