Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Tävla om Ungdomens Karlfeldtpris!

Karlfeldtsamfundet utlyser en tävling om bästa uppsats om Erik Axel Karlfeldt. Tävlingen år öppen för dig som är född 1995 eller senare. Vi behöver få din uppsats senast den 15 juni 2015 för att du ska kunna vara med i tävlingen. Prissumman uppgår totalt till 20.000 kronor, varav det vinnande bidraget erhåller 10.000 kronor. Andrapristagaren erhåller 5.000 kronor och resterande belopp kan fördelas mellan högst fyra pristagare. Uppsatsen ska handla om Erik Axel Karlfeldt och ha huvudsakligt fokus på hans diktning. Hans liv och verksamhet kan också behandlas där det passar in i sammanhanget.

Biografiska data om Erik Axel Karlfeldt kan du hämta här på vår hemsida www.karlfeldt.org. Uppsatsen ska ha ett omfång om minst tvåtusen (2000) ord, direkta citat oräknade. Uppsatsen bedöms av en jury som tillsätts av Karlfeldtsamfundets styrelse. Juryn fastställer pristagare och prissumma och beslutar också om ev. delning av priset. 

Din uppsats skickar du som papperskopia till Karlfeldtsamfundets ordförande:
Claes-Bertil Ytterberg
Ankargatan 10, 5 tr.
723 48 Västerås
Skicka den även som e-post till waiback(a)bredband.net

Ungdomens Karlfeldtpris instiftades av Karlfeldtsamfundet som en hedersbevisning för skaldens döttrar Anna Karlfeldt-Larsson och Ulla Barenthein. Pristagare presenteras i samband med Karlfeldtsamfundets Års/Sommarmöte 2015 som äger rum i Vadstena den 14-16 augusti 2015. Här är en länk till tidigare vinnande bidrag i tävlingen Ungdomens Karlfeldtpris. Hör gärna av dig till ordföranden via e-postadressen ovan, om det är något du vill fråga om. Lycka till!