Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldtbilder upplagda på nätet

På Årsmötet i Uppsala presenterade Hans Barenthein tio (10) fotoalbum med bilder som har direkt anknytning till Karlfeldt.

Albumen med bilder ligger i det s.k. molnet. För att komma dit, klicka på länken: Karlfeldtalbum. Då får Du upp ett antal album med anknytning till Erik Axel Karlfeldts liv. Du kan också hitta bilderna under Menyn "Biblioteket" och underrubriken "Fotoalbum - Erik Axel Karlfeldts liv".

Klicka på det album Du önskar öppna.

Information:
I menyraden alldeles ovanför bilderna ser Du tre (3) menyer: Fotostream, Sets och Favorites. Den meny som benämnes "Sets" är detsamma som album.

Önskar Du återvämnda till sidan med alla album:
Önskar Du efter att ha tittat på bilderna i ett album återvända till sidan där Du har överblick över samliga album gör Du följande:
- Klicka på "View all sets" som visas till vänster alldeles ovanför bilderna på vart album (set)

Varje bild kan naturligtvis förstoras genom att Du klickar på bilden ifråga.
Skulle Du ha gjort det och önskar återvända till sidan där Du har överblick över samliga album gör Du följande:
1. Backa tillbaka till föregående sida. Det brukar finnas en pil i översta menyn där du kan klicka tillbaka till en föregående sida.
2. Klicka på "View all sets" som visas till vänster alldeles ovanför bilderna på vart album (set).

Texten vid varje album (set) visar vad albumet handlar om.
Ytterligare bilder kommer att läggas in efterhand.